Fényszennyezés — Kislexikon
FÉNYSZENNYEZÉS

KISLEXIKON
CCT:
Correlated Color Temperature, korrelált színhőmérséklet.
A korrelált színhőmérséklet azon fekete sugárzó valódi hőmérsékletével egyezik meg, amely sugárzásának színessége a legkevésbé tér el az adott sugárzó színességétől. A korrelált színhőmérséklet értéke alapján a fényforrásokat három csoportba osztjuk: meleg fehér (CCT<3300K), semleges fehér (CCT=3300-5300K), hideg fehér (CCT>5300K). A "meleg", "hideg" itt nem a valódi hőmérsékletre utaló, hanem pszichofizikai jellemző. Egy színt akkor érzünk melegebbnek, ha spektrumában a vörös és a sárga dominál (színhőmérséklet kisebb), és akkor érzünk hidegebbnek, ha színképében a kékből van viszonylag több.
Cd:
kandela, a fényerősség mértékegysége.
A kandela az olyan fényforrás fényerőssége adott irányban, amely 540•1012 Hertz frekvenciájú monokromatikus fényt bocsát ki és sugárerőssége ebben az irányban 1/683-ad watt/szteradián. 1 kandela egy átlagos gyertya fényerősségének felel meg.
DSLR kamera:
Digital Single Lens Reflex Camera, digitális tükörreflexes fényképezőgép.
A DSLR olyan fényképezőgép, amelynek optikája mögött egy tükör található, melyről a fény egyenesen a keresőbe jut, elősegítendő a kép megkomponálását. Abban az esetben, ha az exponálógombot megnyomjuk, a tükör felcsapódik (ezalatt nem látunk semmit a keresőben) és átengedi az optika által rajzolt képet a képérzékelő szenzornak, amely rögzíti azt és továbbítja a képfeldolgozó áramkörök felé.
IDA:
International Dark-Sky Association, Nemzetközi Csillagoségbolt Szövetség.
Az IDA egy fényszennyezéssel foglalkozó nemzetközileg elismert hatóság, vezető szervezet a fényszennyezés elleni világméretű küzdelemben. Munkatársai a csillagos égbolt megőrzését tűzték ki célul a jelenlegi és a következő generációk számára. Céljaik között szerepel az éjszakai égbolt védelmének támogatása, az ismeretterjesztés és a környezettudatos kültéri világítás népszerűsítése is. A szervezet ítéli oda a csillagoségbolt-park címet azoknak a természetvédelmi területeknek vagy tájvédelmi körzeteknek, amelyek tudományos mérési eredményekkel támasztják alá, hogy területükön a természetes valójában, zavaró fényektől mentesen látható az éjszakai csillagos égbolt.
ISO:
digitális fényképezőgépek fényérzékenysége. Az értéke megmutatja, hogy adott idő alatt egy meghatározott méretű nyíláson át beeső fényből mennyit fog fel a fényképezőgép érzékelője. Alacsony ISO érték kevés rögzített fényt és alacsony zajszintet, szemcsésséget jelent, míg magasabb értékeknél erősebb képzaj mellett sokkal több fényt rögzít az érzékelő. Az éjszakai felvételeknél, ahol igen gyenge fényviszonyok vannak, magas ISO értéket kell beállítani.
LED:
Light-Emitting Diode, fényt kibocsátó dióda.
A világító dióda félvezető anyagból készült fényforrás, fényének színe a félvezető anyag összetételétől, ötvözőitől függ. A LED inkoherens keskeny spektrumú fényt bocsát ki. A fény úgy keletkezik, hogy a diódára kapcsolt elektromos áram a dióda anyagában levő atomok elektronjait gerjeszti, amitől azok nagyobb energiaszintű elektronpályára lépnek, majd miközben visszatérnek eredeti energiaszintjükre, fotonokat bocsátanak ki (a fényelektromos jelenség fordítottja). Előnyük, hogy a kimeneti fény előállításához alacsony áramerősséget és feszültséget igényelnek, kicsi a fogyasztásuk, kevéssé melegszenek, nagy a kapcsolási sebességük, kis helyen elférnek, ütésállók és nagy az élettartamuk.
Lm:
Lumen, a fényáram mértékegysége, egy sugárzó forrás által kibocsátott látható fény "mennyiségének" az integrálja (összege). Egy lumen az a fényáram, amelyet egy 1 kandela fényerősségű, minden irányban egyenletesen sugárzó pontszerű fényforrás 1 szteradián térszögbe sugároz.
Lx:
Lux, a megvilágítás mértékegysége, megmutatja az adott területre eső fényáram mennyiségét. Egy lux az a megvilágítás, amelyet 1 lumen fényáram 1 négyzetméteren létrehoz.
mag/arcsec2:
magnitúdó per négyzetszögmásodperc, egy négyzetszögmásodperc térszögből érkező fényesség érték csillagászati mértékegységben, magnitúdóban megadva. Az automatikus kézi fényszennyezés-mérő műszer, az SQM (Sky Quality Meter, Égbolt Minőség Mérő) által használt fénysűrűség mértékegység.
A műszer által mért Y mag/arcsec2 érték átszámítható X értékre cd/m2 mértékegységben (SI mértékegység) megadva a következő formula segítségével:
X [cd/m2] = 10,8*104*10-0,4*Y[mag/arcsec2]
Az International Dark Sky Association (IDA) minőségi standardjai szerint 21 mag/arcsec2 érték felett "jó", 21,5 mag/arcsec2 felett "kiváló" az éjszakai égbolt minősége.
melatonin:
a tobozmirigyben termelődő fényérzékeny hormon, amit nappal felhasználunk, és éjszaka, sötétben képződik újra. Antioxidáns funkcióval rendelkezik. A világosság-sötétség természetes váltakozása az élőlényekben kialakít egy 24 órás ciklust, melyet cirkadián ritmusnak nevezünk. Ez az a belső szabályozó "biológiai óra", mely a fiziológiai változásaink napi ciklusát szabályozza. Az embereknél ez felfedezhető többek között a testhőmérséklet, a vérnyomás, a kiválasztás és a melatonin hormon szintjének napi változásában. Azoknak az embereknek, akik valamilyen oknál fogva nem a megszokott 24 órás világosság-sötétség ciklus szerint élnek, felborul a cirkadián ritmusuk, zavar keletkezik a melatonin újratermelődésében, s ez egyes betegségek megjelenésének nagyobb kockázatát jelenti. Epidemiológiai vizsgálatok kimutatták, hogy a mesterséges fényben alvók, sarkköri vidékeken élők, az éjszakai műszakos munkarendben dolgozók, a több időzónát átszelő utazások vagy az életvitel miatt Jet Lag jelenségben szenvedők esetében gyakoribb az elhízás, a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek, a korai öregedés, az egyes daganatos megbetegedések és a kognitív zavarral járó megbetegedések előfordulása.
NSU:
Natural Sky Units, Természetes Égboltfényesség Egység.
1 NSU 21,6 mag/arcsec2 SQM-értéknek, azaz 254 cd/m2 fénysűrűségértéknek felel meg, amely a fényszennyezés-mentes természetes éjszakai égbolt jellemző értéke. Ezzel a mértékegységgel könnyen szemléltethető, hogy mennyire tér el az adott hely égboltjának fényszennyezés-szintje a természetes környezetétől.
RAW:
Camera RAW, nyers fájlformátum. A nyers fájlformátumba azokat az adatokat mentjük el, amiket a fényképezőgép látott, minden feldolgozás nélkül. Ahhoz, hogy kép legyen az adathalmazból, át kell alakítani. Az alakítás során tudjuk megadni azokat a tulajdonságokat, amit egyébként a fényképezőgép tenne meg, például a fehéregyensúlyt, telítettséget és kontrasztot.
RGB:
Red (vörös), Green (zöld), Blue (kék)-színcsatorna, a színek ábrázolására használható virtuális térbeli koordináta-rendszer, ahol az egyes színek tulajdonságait azok koordinátái fejezik ki. Az RGB színtér egy olyan additív színmodell, ami a vörös, zöld és kék fény különböző mértékű keverésével határozza meg az egyes színeket. Elsődlegesen elektronikai eszközök és a számítástechnika terén alkalmazzák, pl. képernyők, kijelzők, érzékelők esetén. Az RGB skálán egy színt az határoz meg, hogy milyen intenzitású a három komponense.
SQM:
Sky Quality Meter, Égbolt Minőség Mérő.
Az éjszakai égbolt minőségének becslésére kifejlesztett hordozható, kézi műszer. Az éjszakai égbolt zenit irányába tartva az érzékelőjébe gyűjti a 1,5 szteradián térszögből érkező fényt, és a mért értéket magnitúdó/ívmásodperc2 mértékegységben írja ki. Az eszköz hőmérséklet-kalibrált. Az adott területen az eszközzel megfelelő távolságokban megfelelő mennyiségű mérést végezve, majd a mérési eredményeket térképen ábrázolva információ szerezhető az éjszakai égbolt átlagos fényességéről.
ULOR:
Upward Light Output Ratio, horizont fölé vetülő fényáramhányad.
A világítótest teljes fényáramának azon hányada százalékban kifejezve, ami a lámpa vízszintes síkja fölé jut.

video_link