1Az észlelés ideje:
3Az észlelés helye:
5 Használt-e Égbolt Minőség Mérő-t (SQM)?
2Fénykép
4Megjegyzés
6 Bekűldöd?