Fényszennyezés — Főoldal

FÉNYSZENNYEZÉS

Napjainkban a fényszennyezés témaköre egyre nagyobb jelentőséget kap. A mesterséges világítás zavaró és káros hatásai már nemcsak a csillagászoknak jelentenek problémát. A nem megfelelően tervezett és kivitelezett világítási rendszerek, világítótestek a csillagos égbolt látványa mellett az élővilágot és az emberi szervezetet is károsíthatják, s mindezek mellett az energiapazarlás kérdését is felvetik. Komplexitása és újszerűsége miatt hálás téma lehet az általános- és a középiskolai oktatás során. A fényszennyezés témaköre sokrétűen beilleszthető a tananyagba. Fizikaórán tárgyalhatjuk a csillagászat és az optika témakör során világítástechnikai vonatkozásait és az égbolt kifényesedésének problémakörét. Földrajzórán szintén a csillagászat, illetve a globális problémák témaköre során kerülhet elő a fényszennyezés. Biológiaórán beszélhetünk a fényszennyezés ökológiai és emberi egészséget érintő hatásairól. Természettudományos szakkörök tematikájába maradéktalanul beilleszthető, továbbá projektfeladatként vagy témanapon is érdekes lehet e szerteágazó témakör feldolgozása.

AJÁNLOTT IRODALOM
html_link pdf_link Dr. Ábrahám György, Dr. Kovács Gábor, Dr. Antal Ákos, Németh Zoltán, Veres Ádám László (2014): Jármű optika, BME-MOGI, ISBN: 978-963-313-144-2
forrás: http://www.tankonyvtar.hu/
html_link pdf_link Csörgits Gábor – Gyarmathy István (2006): A fényszennyezés természetvédelmi-ökológiai aspektusai, Elektrotechnika 9: 22-23.o.
forrás: http://hortobagy.csillagpark.hu/download/179/
html_nincs pdf_link Döményné Ságodi Ibolya (2015): A légkörfizika és a csillagászat elemeinek felhasználása a fizika középszintű oktatásában, Doktori értekezés, ELTE, Budapest.
forrás: http://fiztan.phd.elte.hu/
html_nincs pdf_link Döményné Ságodi Ibolya (2015): Nem csak a Zselicben pompázik csillagfényben az éjszakai égbolt – A fényszennyezés hatása állatokra, emberekre. Ahol még látható a csillagos égbolt. A fényszennyezés mérése szekszárdi diákokkal., Fizikai Szemle, 10, 351-356.o.
forrás: http://fizikaiszemle.hu/archivum/
html_nincs pdf_link Gyarmathy István (2016): A fényszennyezés ökológiai-természetvédelmi aspektusai, csillagoségbolt-parkok, in Tájhasználat és tájvédelem – kihívások és lehetőségek, ELTE TTK Környezet és Tájföldrajzi Tanszék, 34-41.o.
forrás: https://tajokologiaikonferencia.hu/
html_nincs pdf_nincs Kolláth Zoltán (2009): Zavaró fény a közvilágításban, In: Kosztolicz I. (szerk.): Közvilágítási Kézikönyv. MEE Világítástechnikai Társaság, Magyar Világítástechnikáért Alapítvány, Budapest. 237-251.o.
html_nincs pdf_link Kolláth Zoltán – Dömény Anita (2015): A kozmikus fény végzete, Fizikai Szemle, 4, 110-114.o.
forrás: http://fizikaiszemle.hu/archivum/
html_nincs pdf_link Dr. Kolláth Zoltán – Gyarmathy István (2015): Fényszennyezés és természet, TermészetBúvár, 4, 4-7.o.
forrás: http://tbuvar.hu/fooldal/2015pdf/
html_nincs pdf_link Kolláth Zoltán (2015): Történetek a fényszennyezésről, Természet Világa – 2015 A Fény Nemzetközi Éve, 146. évf. 2. különszám, 35-39.o., forrás: http://real-j.mtak.hu/
html_nincs pdf_nincs Kolláth Zoltán (2015): A fényszennyezésről a Fény Nemzetközi Évében, In: Meteor Csillagászati Évkönyv 2015., Magyar Csillagászati Egyesület
html_nincs pdf_link Kolláth Zoltán (2013): Gondolatok egy csillagnéző túra kapcsán. In: Világítástechnikai Évkönyv 2012-2013., 124-129.o., forrás: https://www.vilagitas.org/
html_nincs pdf_link Kolláth Zoltán (2011): Csillagoségbolt-park a Zselicben, In: Világítástechnikai Évkönyv 2010-2011., 114-120.o.
forrás: https://www.vilagitas.org/
html_link pdf_link Kolláth Zoltán (2009): Látnak-e még csillagot az utódaink?, Természet Világa – Feltárul a Világegyetem, 140. évf. 1. különszám
forrás: http://hortobagy.csillagpark.hu/download/169/
html_nincs pdf_link Kolláth Zoltán (2013): Fényszennyezést csökkentő módosítások az OTÉK-ban, In: Világítástechnikai Évkönyv 2012-2013., forrás: https://www.vilagitas.org/
html_nincs pdf_nincs Poppe Kornélné – Dr. Borsányi János (2005): Világítástechnika I. BMF KVK 2024, Budapest.
html_nincs pdf_link Szabóné Andrási Zsuzsanna (2004): A fényszennyezés szabályozásának lehetőségei, TDK dolgozat
forrás: https://www.levego.hu/
html_link pdf_nincs Világítástechnikai Kislexikon V1.0, Világítástechnikai Társaság
html_nincs pdf_link Világítástechnikai Kislexikon (szerk.: Arató András, Dr. Borsányi János, Eperjessy Mária, Dr. Lantos Tibor, Nagy János (főszerk.), Némethné Dr. Vidovszky Ágnes, Poppe Kornélné, Török Béla), Világítástechnikai Társaság 2001.
forrás: http://mek.oszk.hu/14000/14024/14024.pdf
INTERNETES FORRÁSOK
    http://www.darkskymeter.com/
https://www.globeatnight.org/
http://www.myskyatnight.com/
    http://lossofthenight.blogspot.com/
http://darksky.org/
http://fenyszennyezes.hu/

VIDEOK
video_link
Dulácska Zsolt:
Díszkivilágítás, építészet és fényszennyezés
V. Fényszennyezés Konferencia –
NyME SEK, 2014.06.13. [54:24]
video_link
Kolláth Zoltán:
Meddig láthatjuk még a Tejutat?
– A fényszennyezés hatásai
Ég és Föld vonzásában – a természet titkai, Szombathely, 2013.11.04. [1:06:30]
video_link
Kolláth Zoltán: Korunk problémája a fényszennyezés – a csillagos égbolt védelme
Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület –
NyME SEK, 2013. [1:01:57]
video_link
Kolláth Zoltán:
Miért baj a fényszennyezés?
 
Kutatók Éjszakája 2014. –
NyME SEK, 2014.09.26. [53:03]
video_link
Kolláth Zoltán:
Az égbolt fényei
 
Az atomoktól a csillagokig ea-sorozat –
ELTE TTK, 2018.03.01. [1:02:19]
video_link
Varró Mihály:
Az éjszakai fényterhelés néhány egészségi összefüggése
V. Fényszennyezés Konferencia –
NyME SEK, 2014.06.13. [24:16]

video_link